Folkomröstningar sverige

folkomröstningar sverige

Nedan finns en lista över de kommunala folkomröstningar som genomförts sedan och som Valmyndigheten kunnat hitta uppgifter om i olika utredningar och i egna sparade dokument, samt kommande folkomröstningar. En kommunal folkomröstning administreras av den kommun som beslutat om. Folkomröstningar är ur detta perspektiv ett strategiskt instrument för att hantera besvärliga politiska beslut, som har partisplittrande och väljar- stödshotande potential Folkomröstningar i Sverige I europeiska jämförelser av förekomsten av folkomröstningar befinner sig Sverige med sex nationella folkomröstningar (fem. I en beslutande folkomröstning blir resultatet omedelbart bindande. I en rådgivande folkomröstning fattas det avgörande beslutet av någon annan, vanligtvis landets parlament om det är en riksomfattande omröstning alternativt kommunfullmäktige eller motsvarande i lokala omröstningar. I Sverige är det i första hand.

Folkomröstningar sverige - sprk

Resultatet av folkomröstningen är alltså bindande endast när de röstande är emot förslaget. Första gången ett förslag om grundlagsändring behandlas kan riksdagen besluta att det ska hållas en folkomröstning om förslaget. Rösträtt har alla med rösträtt vid kommunala val i det område där folkomröstningen ska hållas. I mars hölls folkomröstning om kärnkraftens vara eller icke vara. Demokrati Val till riksdagen Så bildas regeringen Folkomröstning Grundlagarna Riksdagen i samhället Riksdagens historia. Kommunala och landstingskommunala folkomröstningar regleras i lagen om kommunala folkomröstningar [ 1 ] och i kommunallagen. Utöver dessa har opinionsmätningar och s.

Folkomröstningar sverige Video

Vad är en rasist i Sverige?

0 kommentarer