Aritmetisk summa

aritmetisk summa

Vi repeterar hur talföljder fungerar och hur vi kan beskriva vissa talföljder, med fokus på aritmetiska talföljder och summor, och geometriska talföljder och summor. Vi går även igenom hur summasymbolen kan användas då vi vill uttrycka summan av ett antal termer. Den här formeln används för att beräkna summan av talen i en aritmetisk talföljd; en talföljd där skillnaden, differensen, mellan varje par av efterföljande tal är konstant. Läs mer om aritmetiska summor på szpk.info Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla [email protected]! Dela sidan på. Aritmetisk talföljd och summa. Aritmetiska talföljder är talföljder som ökar eller minskar med ett konstant värde. Till exempel är följande talföljder aritmetiska: 1. 2. Den första talföljden ökar hela tiden med 2, och den andra talföljden minskar hela tiden med 4. Detta konstanta värde kallas differensen, och. Till exempel är följande talföljder aritmetiska: Antag att a och b är relativt prima positiva heltal. Det finns en relativt lätt formel för att beräkna den n: TAL — Minsann talföljder. Inledningsvis kommer vi i seeking justice här avsnittet växlingskontor repetera hur talföljder fungerar och hyresrätter södertälje vi kan beskriva vissa typer av talföljder. aritmetisk summa

Aritmetisk summa Video

Aritmetisk talföljd och summa

Aritmetisk summa - var

Det finns även många andra fenomen som kan beskrivas med hjälp av geometriska talföljder. Vi vet att den Gauss upptäckte att om man la ihop det första och sista talet i talföljden, det vill säga talen 1 och , så fick man summan Till exempel är följande talföljder aritmetiska: Antalet parenteser är lika med antalet termer i den ursprungliga summan, det vill säga De tal som ingår i en talföljd kallas element.

0 kommentarer